Euroform Group

AB Euroform är en del av Euroform Group. Bolagsgruppen består även av Euroform MediPharm AB. MediPharm bedriver affärsvärksamhet inom medicintekniska branschen och är stationerad i Motala.

Ägande

Vätterleden Invest AB äger Euroform Group. Vätterleden Invest är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer.

Vätterleden Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 165 MEUR.

Historik

Euroform bildades den 2 februari 1987. Det startades av Ikanoinvest Service Aktiebolag som 1988 namnändrade bolaget till AB Euroform. Enda ägare till bolaget var då IKEA.

Affärsidén var från början att vara en liten utvecklingsindustri, där nya produktkoncept togs fram med egna verktyg, maskiner och egen utrustning. Bolaget hade tidigt framgång på marknaden och växte därför i snabb takt.

1997 avyttrades Euroform till Vätterleden Invest, som sedan tidigare också ägde Plast AB Rune Ask i Tranås (grundat 1968). Ett affärsområde för plast bildades inom Vätterleden. Affärsområdet kom, förutom Euroform och Plast AB Rune Ask, att innehålla även en verktygstillverkare. 1999 förvärvades även Electrolux Plastcenter. 2002 fusionerades sedan Euroform, Plast AB Rune Ask och Plastcenter till ett bolag under namnet Euroform.

Genom organisk tillväxt och ytterligare förvärv har dagens starka koncern vuxit fram. Fortfarande med huvudkontoret i Tranås, men med affärer över hela världen.

[li-company-updates limit='2' company='1673698']
KONTAKT

AB Euroform
Box 397
573 41

Växel:
+46 140 384900

Tranås Norra

Verkstadsgatan 9
573 41 Tranås

Tranås Södra

HQ – Verkstadsgatan 10
573 41 Tranås