Håkan Jimstad avgår som CEO för AB Euroform. Styrelsen har utsett  vice president och CFO, Magnus Lindberg som acting CEO.

CEO för helägda dotterbolaget Euroform MediPharm, Mikael Ulvan, utses till acting head of sales and technology vid sidan av sin roll som CEO för MediPharm.

Ändringen är giltig från och med 1 February 2019.

Håkan Jimstad lämnar Euroform