Systemlösningar

Projekt

Våra projekt drivs av erfarna projektledare i tvärfunktionella grupper enligt PPAP enligt IATF, ISO9001 and ISO14001. Detta gör att vi kan leverera på utsatt tid med hög transparens rakt igenom alla led – offertförfarandet, konstruktion, verktygsinköp, provkörning, validering och industrialisering.

Fredrik
Gustafsson

BUSINESS DEVELOPER

+46 140 38 49 03

Konstruktion och design

Om ni behöver göra förändringar i design eller konstruktion så hjälper vår konstruktionsavdelning er. Vi utför även formfyllnadsanalyser för att undvika dyra misstag och spara tid.

I formfyllnadsanalysen kan vi förutse tider, skevningar och krympningar. Allt för att ni ska få en så korrekt och ritningsenlig produkt direkt från start.

Verktyg

Er nya produkt tas väl omhand av vårt erfarna konstruktionsteam. Varje år köper vi runt 150 verktyg från en välkänd global leverantörsbas. Vi anpassar upphandlingen efter produktens krav, behov och tidsplan för att få en optimal lösning. När verktygen sedan är igångsatta utför vi service och reparerar verktygen med egen personal eller med hjälp av någon av våra närliggande verktygsmakare.

Montering

Montering står för en stor del av vårt erbjudande. Vi monterar både vid maskinerna för att optimera utnyttjandet av cykeltider men också vid unika produktlinjer där vi erbjuder totala systemlösningar som även inkluderar ingående komponenter av externa leverantörer.

Tryck och ytbehandling

Vi utför olika former av tryck och ytbehandling – tampotryck, silkscreen, laminering och värmeprägling. Tack vare vår mångåriga och breda erfarenhet kan vi erbjuda mer än så. Vi anpassar vårt arbetssätt och kan i de flesta fall erbjuda de tekniker du som kund efterfrågar. Så ge oss en utmaning, vi tar den!

Svetsning

Vårt mål är att så långt det är möjligt belägga vår formsprutning på ett så optimalt sätt som möjligt. Ibland kräver dock komplexa designer andra lösningar och där stöttar vi er med de behov ni har. Här har svetsning på många sätt blivit ett kännetecken för oss. Vi jobbar idag med ultraljud, vibration, friktion, varmstukning och spegelsvets.

Lackering

I vår egen lackeringslinje har vi stor erfarenhet av att lackera plastdetaljer. Vi använder främst vattenbaserade lacker. Lackeringslinjen är fullt automatiserad för stora volymer. För mindre serier så utför vi även manuell lackering i skyddade miljöer.

Ffredrik
Gustafsson

BUSINESS DEVELOPER

+46 140 38 49 03

KONTAKT

AB Euroform
Box 397
573 41

Växel:
+46 140 384900

Tranås Norra

Verkstadsgatan 9
573 41 Tranås

Tranås Södra

HQ – Verkstadsgatan 10
573 41 Tranås